ದಿನಾಂಕ : 22/06/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 144/2019 ಕಲಂ: 15(ಎ),32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್:-           ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ

Read more

ದಿನಾಂಕ : 14/06/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 127/2019 ಕಲಂ: 15(ಎ),32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್:-           ದಿನಾಂಕ 13/06/2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-40 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು

Read more

ದಿನಾಂಕ : 12/06/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 126/2019 ಕಲಂ: 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:-           ದಿ:12-06-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಸಾಯಕುಮಾರ್. ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, 24 ವರ್ಷ,

Read more

ದಿನಾಂಕ : 11/06/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 124/2019 ಕಲಂ: 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:-          ದಿ: 10-06-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣ.ಕೆ, 31

Read more

ದಿನಾಂಕ : 10/06/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 208/2019 ಕಲಂ: 279, 304(A) ಐ.ಪಿ.ಸಿ:-          ದಿನಾಂಕ: 09/06/2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ

Read more

ದಿನಾಂಕ : 08/06/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 118/2019 ಕಲಂ: 109-143-147-323-324-448-504-506 ರೆ/ವಿ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:-           ದಿನಾಂಕ: 08-06-2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ರಾಜು ಬಿನ್

Read more