ದಿನಾಂಕ : 21/04/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

1) ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 128/2019. ಕಲಂ: 279-304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ:-       ದಿನಾಂಕ:20-04-2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ(ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ)

Read more

ದಿನಾಂಕ : 19/04/2019ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

1) ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ.127/2019 ಕಲಂ. 323-324-504-506 ರೆ/ವಿ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ:-      ದಿನಾಂಕ 18/04/2019 ರಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್

Read more

ದಿನಾಂಕ: 03-04-2019 ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 64/2019 ಕಲಂ: 15(A), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್:- ದಿನಾಂಕ:03/04/2019 ರಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರಿನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರು ಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ

Read more

ದಿನಾಂಕ: 02-04-2019 ರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ಸಂ: 62/2019 ಕಲಂ: 15(A), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್:-      ದಿನಾಂಕ:01/04/2019 ರಂದು ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಪಿ.ಐ ದಿಸಿಬಿ/ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರವರು

Read more